Wybierz wersję językową

Radiowe urządzenia sterujące HETRONIC

Zdalne sterowanie radiowe dla suwnic, żurawi i innych urządzeń przemysłowych o napędzie elektrycznym lub hydraulicznym. Radiowe urządzenia sterujące HETRONIC odpowiadają najnowszym światowym standardom przemysłowym, posiadają Dopuszczenie Urzędu Dozoru Technicznego oraz Potwierdzenie zgodności Instytutu Łączności. Ponadto wykonania specjalne uzyskały dopuszczenia: Germanischer Lloyd (wykonania morskie), PTB/ATEX (wykonania przeciwwybuchowe EX). Urządzenia wyróżnia oryginalna budowa modułowa, która znacznie ułatwia jego obsługę i konserwację oraz umożliwia wykonanie w krótkim czasie urządzenia według specyfikacji oraz jego modyfikację na miejscu pracy. Głowica radiowa posiada możliwość ustawienia jednej z 16 częstotliwości pracy. Wszystkie urządzenia radiowe HETRONIC posiadają stopień ochrony IP65. Wykonania specjalne - do pracy na statkach (stopień ochrony IP66) oraz do pracy w strefie zagrozenia wybuchowego EX.